Outlook Mobile and Phone Number Extractor - Trích xuất số điện thoại từ Outlook

Outlook Mobile and Phone Number Extractor - Trích xuất số điện thoại từ Outlook

Đánh giá: 4 của 140 khách
Outlook Mobile and Phone Number Extractor giúp trích xuất số điện thoại, số điện thoại di động và số fax từ tập tin Outlook Express (.DBX) và Microsoft Outlook (.PST) rất dễ dàng và nhanh chóng.


Có thể trích xuất số điện thoại từ thư mục cá nhân và thư mục con của MS Outlook như (Inbox, Outbox, Sent Items, Draft, Task, Journal,…). Cho phép thêm nhiều file .PST, .DBX hơn so với mặc định vào profile/account để trích xuất số điện thoại.

Nó sẽ tự động loại bỏ số điện thoại, số điện thoại di động và số fax trùng lặp. Hỗ trợ lọc số điện thoại qua đó bạn có thể loại bỏ tất cả số điện thoại không mong muốn. Số điện thoại sau khi trích xuất được lưu dưới dạng CSV (mở trong Excel) và TXT (mở trong Notepad).

Outlook Mobile and Phone Number Extractor

Một số tính năng chính:

- Trích xuất số điện thoại , số điện thoại di động, số fax từ các tập tin PST, DBX.

- Trích xuất số điện thoại từ thư mục cá nhân và thư mục con của MS Outlook như (Inbox, Outbox, Sent Items, Draft, Task, Journal,…)

- Số điện thoại sau khi trích xuất được lưu dưới dạng CSV (mở trong Excel) và TXT (mở trong Notepad).

- Trích xuất rất nhanh chóng.

- Có thể trích xuất 10.000 số điện thoại trong vài phút.

- Cho phép thêm nhiều file .PST, .DBX hơn so với mặc định vào profile/account để trích xuất số điện thoại.

Yêu cầu hệ thống:

- .Net Framework 2.0.

- Windows 2000/2003/XP/Vista/ 7.

Liên kết để bạn tải xuống máy:

Tag:
Tin Tức liên quan
(4/2/2013)
(26/1/2013)
(26/1/2013)
(27/10/2012)
hỗ trợ trực tuyến

Đội ngũ nhân viên ALUPVN là những chuyên viên năng động, sáng tạo với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế Website chuyên nghiệp.

Hotline:
LIÊN KẾT